Ρωμαικό Ημερολόγιο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: MM, 1972, MCMLXXXVIII
Αλλαγή
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

Αποτέλεσμα

Ρωμαικό Ημερολόγιο - 1972

Άλλα Ημερολόγια - 1972 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1392
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1972
Ημερολόγιο Βεγγάλης - 1972
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1972
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5732