Ρωμαικό Ημερολόγιο

Ρωμαικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: MM, 1972, MCMLXXXVIII
Αλλαγή
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 2000 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1420
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1421
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 2000
Ημερολόγιο Βεγγάλης - 2000
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 2000