Римски дати

Григориански дати
Пример: MM, 1972, MCMLXXXVIII
Превърни
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

Резултат

Римски дати - 1972

Други календари - 1972 

Мюсюлмански дати - AH 1392
Мюсюлмански дати - 1972
Бенгалски дати - 1972
Бирма дати - 1972
Еврейски дати - JE 5732