Римски дати

Римски дати
Пример: MM, 1972, MCMLXXXVIII
Превърни
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

Резултат

Григориански дати

Други календари - 2000 

Мюсюлмански дати - AH 1420
Мюсюлмански дати - AH 1421
Мюсюлмански дати - 2000
Бенгалски дати - 2000
Бирма дати - 2000