לוח השנה עברי

לחפש
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

מטבעות לדוגמה 


מטבע :: מדינת ישראל 5 אגורות חדשות 1980
מדינה:
מדינת ישראל
ערך:
5 אגורות חדשות
שנה:
ם"שת ⇆ 1980

מטבע :: מדינת ישראל 10 אגורות 2003
מדינה:
מדינת ישראל
ערך:
10 אגורות
שנה:
ג"סשתה ⇆ 2003

מטבע :: מדינת ישראל 1 לירה 1977
מדינה:
מדינת ישראל
ערך:
1 לירה
שנה:
ז"לשת ⇆ 1977