אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

- JE 5700
- JE 5700

- 1940 

- AH 1359
- 1940
- SH 1319
- Yr. 15