Հրեական օրացույց

Գրիգորյան օրացույց
Փոխարկել
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

Արդյոնք

Հրեական օրացույց - JE 5700
Հրեական օրացույց - JE 5700

Այլ օրացույցներ - 1940 

Իսլամական օրացույց - AH 1359
Իսլամական օրացույց - 1940
Իսլամական օրացույց - 1940
Իրանական օրացույց - SH 1319