Εβραικό Ημερολόγιο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1940, ד"משתה, 2010, ה"סשתה
Αλλαγή
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

Αποτέλεσμα

Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5700
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5700

Άλλα Ημερολόγια - 1940 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1359
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1940
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1940
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1319