ისლამური კალენდარი

მაგალითი: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
ძებნა
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

ნიმუში 


მონეტა :: არაბეთის გაერთიანებული ემირატები 10 ფელსი 2005
ქვეყანა:
არაბეთის გაერთიანებული ემირატები
ნომინალი:
10 ფელსი
წელი:
٢٠٠٥ ⇆ 2005
١٤٢٥ ⇆ 2005

მონეტა :: ეგვიპტე 10 პიასტრი 1972
ქვეყანა:
ეგვიპტე
ნომინალი:
10 პიასტრი
წელი:
١٩٧٢ ⇆ 1972
١٣٩٢ ⇆ 1972

მონეტა :: ეგვიპტე 5 პიასტრი 1984
ქვეყანა:
ეგვიპტე
ნომინალი:
5 პიასტრი
წელი:
١٩٨٤ ⇆ 1984
١٤٠٤ ⇆ 1984