Исламски Датум

Пример: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Претвори
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Пример кованице 


Кованица :: Уједињени Арапски Емирати 10 филса 2005
Држава:
Уједињени Арапски Емирати
Деноминација:
10 филса
Година:
٢٠٠٥ ⇆ 2005
١٤٢٥ ⇆ 2005

Кованица :: Египат 10 пиастра 1972
Држава:
Египат
Деноминација:
10 пиастра
Година:
١٩٧٢ ⇆ 1972
١٣٩٢ ⇆ 1972

Кованица :: Египат 5 пиастра 1984
Држава:
Египат
Деноминација:
5 пиастра
Година:
١٩٨٤ ⇆ 1984
١٤٠٤ ⇆ 1984