ისლამური კალენდარი

გრიგორიანული კალენდარი
მაგალითი: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
ძებნა
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

შედეგი

ისლამური კალენდარი - AH 1333
ისლამური კალენდარი - AH 1334
ისლამური კალენდარი - 1915
ისლამური კალენდარი - 1915

სხვა კალენდრები - 1915 

ირანული კალენდარი - SH 1294
იაპონური კალენდარი - Yr. 4