Ιαπωνικό Ημερολόγιο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 年一十和昭, 1989, 平成五年
Αλλαγή
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Αποτέλεσμα

Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 23
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 23

Άλλα Ημερολόγια - 2011 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1432
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 2011
Ημερολόγιο Βεγγάλης - 2011
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 2011