Roma takvimi

Roma takvimi
Çeviri
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

sonuç

Gregoryen takvimi

Diğer takvimler - 2000 

Hicri Takvim - AH 1420
Hicri Takvim - AH 1421
Hicri Takvim - 2000
Bengal takvimi - 2000
Birmanya takvimi - 2000