Римски дати

Римски дати
Пример: MM, 1972, MCMLXXXVIII
Превърни
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

Резултат

Григориански дати

Други календари - 1975 

Мюсюлмански дати - AH 1395
Мюсюлмански дати - 1975
Бенгалски дати - 1975
Бирма дати - 1975
Еврейски дати - JE 5735