Roma takvimi

Gregoryen takvimi
Çeviri
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

sonuç

Roma takvimi - 1972

Diğer takvimler - 1972 

Hicri Takvim - AH 1392
Hicri Takvim - 1972
Bengal takvimi - 1972
Birmanya takvimi - 1972
Yahudi takvimi - JE 5732