ნეპალური კალენდარი

ძებნა
१२३४५
६७८९०
12345
67890

შეცდომა: არარსებული წელი

იხ. მაგალითები:

1969, २०४१, 2010, २०११