Ημερολόγιο Ταιβάν

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1954, 年九十, 2010, 年八十八
Αλλαγή
一二三四五
六七八九十
百〇元年
12345
67890

Αποτέλεσμα

Ημερολόγιο Ταιβάν - 99
Ημερολόγιο Ταιβάν - 99

Άλλα Ημερολόγια - 2010 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1431
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 2010
Ημερολόγιο Βεγγάλης - 2010
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 2010