Ημερολόγιο Ταιβάν

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1954, 年九十, 2010, 年八十八
Αλλαγή
一二三四五
六七八九十
百〇元年
12345
67890

Αποτέλεσμα

Ημερολόγιο Ταιβάν - 43
Ημερολόγιο Ταιβάν - 43

Άλλα Ημερολόγια - 1954 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1373
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1954
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1954
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5714