Ιαπωνικό Ημερολόγιο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 年一十和昭, 1989, 平成五年
Αλλαγή
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Αποτέλεσμα

Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 1
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 64
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 64

Άλλα Ημερολόγια - 1989 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1409
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1989
Ημερολόγιο Βεγγάλης - 1989