ებრაული კალენდარი

მაგალითი: 1940, ד"משתה, 2010, ה"סשתה
ძებნა
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

ნიმუში 


მონეტა :: ისრაელი 5 ახალი აგოროტი 1980
ქვეყანა:
ისრაელი
ნომინალი:
5 ახალი აგოროტი
წელი:
ם"שת ⇆ 1980

მონეტა :: ისრაელი 10 აგოროტი 2003
ქვეყანა:
ისრაელი
ნომინალი:
10 აგოროტი
წელი:
ג"סשתה ⇆ 2003

მონეტა :: ისრაელი 1 ლირა 1977
ქვეყანა:
ისრაელი
ნომინალი:
1 ლირა
წელი:
ז"לשת ⇆ 1977