Εβραικό Ημερολόγιο

Εβραικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1940, ד"משתה, 2010, ה"סשתה
Αλλαγή
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1954 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1373
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1954
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1954
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1333
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 29