Hebrejský kalendář

Hebrejský kalendář
Změna
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

Výsledek

Gregoriánský kalendář

Ostatní kalendáře - 1954 

Islámský kalendář - AH 1373
Islámský kalendář - 1954
Barmský kalendář - 1954
Íránský kalendář - SH 1333
Japonský kalendář - Yr. 29