Hebrejský kalendář

Hebrejský kalendář
Změna
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

Výsledek

Gregoriánský kalendář

Ostatní kalendáře - 1972 

Islámský kalendář - AH 1392
Islámský kalendář - 1972
Bengálský kalendář - 1972
Barmský kalendář - 1972
Íránský kalendář - SH 1351