Musulmaņu datums

Pārvērst
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

KĻŪDA: Gads neeksistē

Skatīt piemērus:

1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣