Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Λάθος: To έτος κοπής δεν υφίσταται

Δείτε παραδείγματα:

1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣