Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 2007 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 2007
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 2007
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5767
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5767
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1386