Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1973 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 1973
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1973
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5733
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5733
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1352