Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 2005 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 2005
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 2005
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5765
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5765
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1384