Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1993 

Ημερολόγιο Βεγγάλης - 1993
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1993
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5753
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5753