ისლამური კალენდარი

ისლამური კალენდარი
მაგალითი: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
ძებნა
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

შედეგი

გრიგორიანული კალენდარი

სხვა კალენდრები - 1972 

ბენგალური კალენდარი - 1972
ბირმული კალენდარი - 1972
ებრაული კალენდარი - JE 5732
ებრაული კალენდარი - JE 5732
ირანული კალენდარი - SH 1351