Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1954 

Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1954
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5714
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5714
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1333
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 29