Μουσουλμανικό Ημερολόγιο

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1995, ١٤٠٣, 1915, ١٩٧٣
Αλλαγή
١٢٣٤٥
٦٧٨٩٠
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1940 

Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5700
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5700
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1319
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 15
Ημερολόγιο Ταιβάν - 29