تقویم رومی

سال میلادی در روم
نمونه: MM, 1972, MCMLXXXVIII
تبدیل
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

نتیجه

گریگوری (میلادی) [AD]

سایر تقویم ها - 2000 

قمری اسلامی (هجری) [AH]
تقویم بنگلادشی
میانمار (برمه ای)
ژاپنی (هیسی) - واریته
تایلندی (بودایی) [BE]