Roma takvimi

Roma takvimi
Çeviri
I (1)V (5)X (10)
L (50)C (100)D (500)M (1000)
12345
67890

sonuç

Gregoryen takvimi

Diğer takvimler - 1989 

Hicri Takvim - AH 1409
Hicri Takvim - 1989
Bengal takvimi - 1989
Birmanya takvimi - 1989
Yahudi takvimi - JE 5749