تقویم ها

  تبدیل
  一二三四五
  六七八九十
  百元年
  12345
  67890

  اشتباه: سال وجود ندارد نمونه را ببینید
  1954, 年九十, 2010, 年八十八