Ημερολόγιο Ταιβάν

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Παράδειγμα: 1954, 年九十, 2010, 年八十八
Αλλαγή
一二三四五
六七八九十
百〇元年
12345
67890

Λάθος: To έτος κοπής δεν υφίσταται

Δείτε παραδείγματα:

1954, 年九十, 2010, 年八十八