Ιαπωνικό Ημερολόγιο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 年一十和昭, 1989, 平成五年
Αλλαγή
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Αποτέλεσμα

Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 22
Ιαπωνικό Ημερολόγιο - Yr. 22

Άλλα Ημερολόγια - 2010 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1431
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 2010
Ημερολόγιο Βεγγάλης - 2010
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 2010