Japon takvimi

Gregoryen takvimi
Çeviri
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

sonuç

Japon takvimi - Yr. 1
Japon takvimi - Yr. 64
Japon takvimi - Yr. 64

Diğer takvimler - 1989 

Hicri Takvim - AH 1409
Hicri Takvim - 1989
Bengal takvimi - 1989