Ճապոնական օրացույց

Գրիգորյան օրացույց
Փոխարկել
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Արդյոնք

Ճապոնական օրացույց - Yr. 1
Ճապոնական օրացույց - Yr. 64
Ճապոնական օրացույց - Yr. 64

Այլ օրացույցներ - 1989 

Իսլամական օրացույց - AH 1409
Իսլամական օրացույց - 1989
Բենգալյան օրացույց - 1989