Ιαπωνικό Ημερολόγιο

Ιαπωνικό Ημερολόγιο
Αλλαγή
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1965 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1384
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1385
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1965
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1965
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5725