Ιαπωνικό Ημερολόγιο

Ιαπωνικό Ημερολόγιο
Αλλαγή
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1935 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1354
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1935
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1935
Περσικό Ημερολόγιο (Ιράν) - SH 1314
Ημερολόγιο Ταιβάν - 24