تقویم ژاپنی

ژاپنی (هیسی) - واریته
تبدیل
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

نتیجه

گریگوری (میلادی) [AD]

سایر تقویم ها - 1998 

سال میلادی به عربی
تقویم بنگلادشی
خورشیدی ایرانی [SH]
سال میلادی در روم
تایلندی (بودایی) [BE]