تقویم ژاپنی

ژاپنی (هیسی)
تبدیل
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

نتیجه

گریگوری (میلادی) [AD]

سایر تقویم ها - 2007 

قمری اسلامی (هجری) [AH]
میانمار (برمه ای)
عبری (یهودی) [JE]
خورشیدی ایرانی [SH]
تایلندی (بودایی) [BE]