Ιαπωνικό Ημερολόγιο

Ιαπωνικό Ημερολόγιο
Αλλαγή
平成一二三
昭和四五六
正大七八九
治明十元年
12345
67890

Αποτέλεσμα

Γρηγοριανό Ημερολόγιο

Άλλα Ημερολόγια - 1993 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1413
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1414
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 1993
Ημερολόγιο Βεγγάλης - 1993
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 1993