Εβραικό Ημερολόγιο

Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Παράδειγμα: 1940, ד"משתה, 2010, ה"סשתה
Αλλαγή
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

Αποτέλεσμα

Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5770
Εβραικό Ημερολόγιο - JE 5770

Άλλα Ημερολόγια - 2010 

Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - AH 1431
Μουσουλμανικό Ημερολόγιο - 2010
Ημερολόγιο Βεγγάλης - 2010
Ημερολόγιο Βιρμανίας - 2010