ებრაული კალენდარი

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
მაგალითი: 1940, ד"משתה, 2010, ה"סשתה
ძებნა
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

შეცდომა: არარსებული წელი

იხ. მაგალითები:

1940, ד"משתה, 2010, ה"סשתה