Hebraisk kalender

Konverter
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

FEIL: dette året finnes ikke

Se eksempler:

1940, ד"משתה, 2010, ה"סשתה