Hebrajų data

Hebrajų data
Keisti
אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

Rezultatas

Grigaliaus kalendorius

Kiti kalendoriai - 1980 

Musulmonų data - AH 1400
Musulmonų data - 1980
Bengalų data - 1980
Birmiečių data - 1980
Iraniečių data - SH 1359