אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

- 1980 

- AH 1400
- 1980
- 1980
- 1980
- SH 1359