אבגדה
וזחט
יךכלםמןנ
סעףפץצ
קרשת"
12345
67890

- 1998 

- AH 1419
- 1998
- 1998
- 1998
- SH 1377